Cafe Parkinson holder Cafemøde hver tredje mandag i måneden, hvor cafeen er åben fra 15-17.

Vi holder til i Herlev Bio`s lille cafe som ligger i indgangen til biografen.

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende,der mødes og drøfter, hvad vi kan gøre for at gøre hverdagen lettere og hvilke tilbud der findes hos diverse fysioterapeuter etc.

Vi taler om erfaring med medicin,medicinskift,neurologer mm, og har fokus på socialt samvær og udveksling af erfaringer.

Vi inviterer eksterne foredragsholdere til at holde indlæg på nogle af møderne.

De der har lyst, træner sammen f.eks på voksenlegepladserne i Herlev, samt på fitnesscentre.

Café Parkinson, Herlev og Glostrup    

Foyeren, Herlev Bio, Herlev Bygade 30, 2730 Herlev

                                                                                                                     

Møder i 2019:

 

Eventuelle arrangementer vil blive meddelt via nyhedsbrev (e-mail) og vil foregå på en af nedennævnte datoer.

 

Vi ses til hyggeligt samvær og erfaringsudveksling:
  

Bus 30E og 300S standser ved Herlev Midtpunkt, 5 minutters gang fra Bygaden.

 

Da deltagerantallet til kaffemøderne er stærkt svingende, bedes I så vidt muligt meddele en af kontaktpersonerne  om I deltager.

 

 Café ParkinsonHerlev og Glostrup 

 Vi mødes (cirka) den 3. mandag i hver måned kl. 15-17 

 i Foyeren, Herlev TeaterBio, Herlev Bygade 30, 2730 Herlev 

 Der er altid kaffe/kage eller anden servering til 25 kr/person. 

 Forhåndstilmelding er velset, men du er altid velkommen. 

 

 

Mandag, d. 23. marts 2020 kl. 15:00-17:00

 

Kl. 15:00  Caféen åbner

 

Kl. 15:30 - 16:00   Introduktion til kommunens "Lær at tackle" kurser,

 

herunder “Lær at tackle kroniske smerter” og “Lær at tackle kronisk sygdom”  v/Camilla Thrane, Sundhedsfremme og Genoptræning,

 

Herlev kommune.

 

 

 

Der vil efterfølgende være mulighed for at tilmelde sig kommunens kursus: Lær at takle kroniske smerter. Kurset Lær at tackle kronisk sygdom udbydes af en kommune, som Herlev samarbejder med. Camilla informerer også om dette.

 

Mandag, d. 20. april 2020 kl. 15:00-17:00

"Min rejse fra oral medicinering via pumpe til DBS operation og tiden derefter”  v/Lis Marianne Kjærulff Ottesen

 

I efteråret 2019 fik Lis en DBS operation.

Hun vil fortælle os om sit liv som

parkinsonpatient og sin oplevelse af de

forskellige behandlingsmuligheder.

 

 

Mandag, d. 25. maj 2020 kl. 15:00-17:00

Café uden fastlagt emne, og vi ønsker hinanden god sommer.

 

 

JUNI, JULI OG AUGUST holder Caféen lukket pga. sommerferie.

 

 

 

 

 

 

I et forsøg på, at gøre det muligt for arbejdsramte med Parkinson at deltage i cafémøderne, er det planen at ændre åbningstiden til kl. 17.00-18.30 fra årsskiftet.

 

Vi afventer svar fra Administrationen på, om den ønskede ændring er mulig.

 

Brugerne får mere information, så snart vi ved mere, og i mellemtiden må I meget gerne give os respons på den foreslåede ændring.

 

Udflugt ??  Hvem vil med, og hvor vil I hen ??

 

Lad os tage emnet op d. 18.11. Måske foretrækker I stadig, at vi dropper udflugten.

 

De bedste hilsener   Café-koordinatorerne:

Lisbeth Wiggers-Ursin     Jeff Bjødstrup                                   Tage Kvist Kristensen

 

Mobil: 2729 0872             Mobil: 2785 9000                        Mobil: 5266 6553

 

 

 

 

 

Der er forskel på cafébrugernes aktivitetsbehov, men vi ønsker at gøre Caféen til et interessant mødested for unge som ældre med Parkinson og deres pårørende. 

 

Derfor modtager vi meget gerne forslag til emner, som I gerne vil have taget op i Caféen.  

 

Send gerne dine forslag pr e-mail til lisbeth.pd@wiggers-ursin.com 

 

 

De bedste hilsener 

 

Café-koordinatorerne 

 

Lisbeth Wiggers-Ursin  Jeff Bjødstrup Tage K. Kristensen 

 

Mobil: 2729 0872  Mobil: 2785 9000 Mobil: 5266 6553