Velkommen til Ballerupklubben.

Præstevænget 20, 2740 Ballerup

(Ældresagens lokaler)

 

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om måneden.

I Ballerupklubben prioriteres socialt samvær højt og vi forsøger, at danne trygge rammer for både spørgsmål og tanker.

Vi drøfter, hvad vi kan gøre for at gøre hverdagen lettere og hvilke tilbud, der findes hos diverse fysioterapeuter ect. Der hygges og snakkes over en kop kaffe, vi udveksler oplevelser og erfaringer med medicin, neurologer m.m.

Vi inviterer eksterne foredragsholdere til at holde indlæg på nogle af møderne.

En gang imellem tager vi også på udflugt.

 

Vi holder klubmøde én gang om måneden og altid en torsdag kl. 17.00 til 19.00.

(med mindre andet er angivet)

 

Du er altid velkommen i Ballerupklubben !

 

Med venlig hilsen

 

Karen M. Christensen – tlf. 2921 6657 – karenmchr14@gmail.dk

Lis Johnson................ -  tlf. 2793 5030 - lis.johnson@mail.dk

OBS Ældresagens lokaler på Præstevænget nedlægges i april måned. iflg. Ballerup kommune.

Ved redaktionens afslutning har hverken Ældresagen eller os fået anvist andre lokaler, men så snart vi har en ny adresse får alle medlemmer direkte besked.

Der afholdes ikke møder i juni, juli og august.

Torsdag den 12. Marts kl. 17.00 – 19.00

Afholdes i Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup

 

Torsdag den 12. Marts kl. 17.00 – 19.00

Får vi besøg af Ove Dahlsgaard, som vil berette

med ord og billeder om sin sine vandringer 

på bl.a. Caminoen. Indtryk og oplevelser,                                                           

som helt sikkert er spændende og måske

endda giver os andre stof til eftertanke!

 

 

Torsdag den 16. april kl. 17.00-19.00

afholdes almindeligt klubmøde.

 

 

Torsdag den 14. maj  kl. 13.00 - ?

Vi ønsker hinanden god sommer over en frostkost (delvis egenbetaling). Vi mødes i Pederstrup på Konditorgården, Pederstrupvej 75. Alle får nærmere besked og har nogen brug for lift, så kontakt Karen.

 

Den traditionelle udflugt i maj er til gengæld henlagt til september.

Klubbens medlemmer får besked i god tid.

Der afholdes ikke møder i juni, juli og august

– på gensyn i september.

Alle medlemmer, der er tilmeldt Ballerupklubben får en reminder

ca. en uge før arrangementerne. Alle er naturligvis velkomne,

hvis man tilmelder sig senest to dage før.

 Med venlig hilsen

Karen Medom Christensen  tlf.: 2921 6657      karenmchr14@gmail.com

Den traditionelle udflugt i maj er til gengæld henlagt til september.

Klubbens medlemmer får besked i god tid.

Alle medlemmer, der har ønsket tilknytning til Ballerupklubben, vil løbende blive orientereret omkring kommende møder.

Karen M Christensen ,klubleder

Mødested: Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Balle 

 

Alle klubbens medlemmer modtager reminder inden hvert møde.

 

Med venlig hilsen

Karen M Christensen

 

Medlemmer, der er bosiddende udenfor Storkøbenhavns kreds

De medlemmer af Ballerupklubben, der bor udenfor Storkøbenhavns kreds bedes kontakte landskontoret og bede om overflytning hertil.

Samtidig vil medlemmerne automatisk få tilsendt Medlemsinfo, så de kan følge med i, hvilke arrangementer, der foregår i samtlige af kredsens klubber. Ønsker I at deltage i et møde i anden klub end Ballerupklubben, kan I kontakte den, der forestår arrangementet og tilmelde jer.

 

Med venlig hilsen

Karen