KLUB FURESØ

Skovgården 1 3500 Værløse

 

Arrangementet tilbyder kaffe og kage formedelst kr. 20,- som medbringes.
Tilmelding til Birgit: Via mail birgit@kjoller.dk  

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om

måneden og drøfter hvad vi kan gøre af tiltag for at lette hverdagens

problemer og udfordringer. Indtil videre har vi valgt den sidste mandag i

måneden kl: 10:00 – 1200. Vi har stor glæde af vores samvær, hvor vi også

udveksler erfaringer med medicin, medicinskift, neurologer og meget mere.

 

Mødedagene er altid sidste mandag i måneden.

Alle dage kl. 1000-1200

 

Mandag den 30. marts ordinært klubmøde, hvor vi plejer vores netværk, og udveksler vores erfaringer. Det populære spil Toastmaster Classic kan også komme på tale.

 

 

 

Mandag den 27. april bliver der lejlighed til at hilse på vores landsformand Michael Buksti og høre om hans intentioner og virke i foreningen.

 

 

 

Mandag den 25. maj er der almindeligt klubmøde, hvor vi vil taler om de indtryk og ditto  erfaringer som sæsonens foredrag og møder har givet os, og hvad vi ønsker os i fremtiden.

 

 

 

Tilmelding til Birgit:  mail: birgit@kjoller.dk

Hilsen Leif Enevoldsen tlf.: 2291 0469

leif.nospam@enevoldsen.net