Velkommen til Storkøbenhavns Kreds!

Formanden for kredsen hedder Birger Thybo Sørensen.

Birger blev valgt som formand den 31. marts  2019 og har været aktiv medlem af Parkinsonforeningen siden 2015

Parkinsonforeningen består af 15 kredse fordelt over hele landet.

Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal bestyrelsesmedlemmer.

Kredsbestyrelsen refererer til hovedbestyrelsen i Parkinsonforeningen, og hver kreds har en eller flere repræsentanter i hovedbestyrelsen.

Websitet repræsenterer Storkøbenhavns Kreds, der dækker det gamle Københavns Amt.

København og Frederiksberg har deres egen kredsbestyrelse og hører ikke under Storkøbenhavns Kreds.

Storkøbenhavns kreds har 1400 medlemmer og er dermed den største kreds i landet.

Kredsen varetager opgaver såsom arrangementer i form af stormøder, der dels omhandler den nyeste forskning indenfor parkinsonområdet, dels stormøder med fokus på sundhedsfaglige emner.

Med udgangspunkt i individuelle behov er kredsen arrangør for arrangementer for parkinsonramte og deres pårørende.

Under Storkøbenhavns Kreds er der oprettet et antal klubber og cafeer. Formålet er udveksling af erfaringer, netværksdannelse og socialt samvær for parkinsonramte og deres pårørende.

Du er velkommen til at kontakte kredsformand Birger Thybo Sørensen eller en af kredsens andre kontaktpersoner, som du finder i menulinien

 

Parkinsonforeningen, Storkøbenhavns kreds.

Bestyrelsen.
 Formand:

Birger Thybo Sørensen

Dyringparken 116, 2.t.v,

2660 Brøndby Strand

tlf. 2926 8856,

btsgm@mail.dk

 

Kasserer:

Hanne Corneliussen

Bagsværd Hovedgade 163, 3,-1

2880 Bagsværd

Tlf.: 2615 7263

hcorneliussen@stageone.dk

 

Sekretær:

Lis Johnson

Lindeengen 149

2740 Skovlunde

Tlf.:  4484 0570

        2793 5030

lis.johnson@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bodil Klinke 

Ishøj Østergade 26,7.1

2635 Ishøj

Tlf.: 2642 4769

eogbklinke@hotmail.dk

 

Karen Medom Christensen

Korsagervej 1

2740 Skovlunde

Tlf.: 2921 6657

karenmchr14@gmail.com

  

Jeff Bjødstrup

Stumpedal 12, st.th.,

2730 Herlev

Tlf.: 2785 9000
 jeffbjodstrup@live.dk

 

Suppleanter:


Lotte Mengel

Pilehøjvej 19

2750 Ballerup

Tlf.: 4234 0193

lotte5mengel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

henholdsvis under bestyrelse og under klubber.