Danse oversigt, ny udg.docx-


Der er oprettet flere nye dansesteder i Kredsen læs her, hvor det er.
Kontaktoplysninger: Inge Rasmussen (tlf. 44841218/30720693, mail: IRas@rasmussen.mail.dk).