Rødovre Parkinson Klub                                              
Rødovregaard, Hestestalden                                                          
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Kl. 14-16

Oasen er nu lukket og vi er nogle medlemmer der fortsætter cafeen med et nyt navn: Rødovre Parkinson Klub, indtil videre fortsætter vi med de planlagte dage, den første onsdag i måneden. Vi håber at mange har lyst til at deltage, få en hyggelig snak, ikke kun om livet med Parkinsons syge men også om meget andet.

 Program 2018:

Onsdag den 7. feb. kl. 14-16:

Onsdag den 7. marts kl-16:

På grund af store private udfordringer er Rødovre Parkinsonklubbens ledere desværre blevet nødt til at stoppe, men  håber, at de senere kan fortsætte arbejdet i klubben.

Med venlig hilsen Storekøbenhavns Kreds.Bestyrelsen

 

Oplæg til møderne sendes ud


Tilmelding til:  Flemming tlf.:  3168 7079,         Veronikavej10@gmail.com
                      Nina        tlf.:2062 9640      ninan19@gmail.com
Venlig hilsen
Flemming Egelund Pedersen 
Nina Nicolajsen