Velkommen til Amagerland

Parkinson Klub Amagerland er oprettet for Parkinson ramte samt deres pårørende, der bor i
Tårnby og Dragør kommuner.
Vi holder møder på Foreningshuset ”Postkassen”, Amagerlandevej 71.
Bussene 350S fra Dragør og 36 fra Vest Amager kører til Korsvejen og der er en kort
spadseregang til huset.
Vi holder kaffe møder en gang om måneden, mest om torsdage fra kl.14-17. og de fleste gange
arrangerer vi vedkommende foredrage. Vi tager også på udflugt af og til.
Kontakt og videre information om kommende arrangementer kan hentes hos
Simon Dixon
Englandsvej 273 2.th 2770 Kastrup.
Telf. 51287999. simondixon272@gmail.com
Preben Poulsen
Skottegården 77 2.tv 2770 Kastrup
Telf. 31611022. pp@ppspedition.dk


Ole Christian Ravnsbæk
Liberiavej 13 2770 Kastrup
Telf. 28930721 ravnsbæk@email.dk

                                                                                              Tårnby og Dragør

                                                                                                   Kommune

PARKINSON KLUB AMAGERLAND                                   

Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Tårnby og Dragør Kommune

PARKINSON KLUB AMAGERLAND 

Tårnby og Dragør Kommune

Mødested:  Postkassen, Amagerlandevej 71, 2770 Kastrup
     

PARKINSON KLUB AMAGERLAND  

Tårnby og Dragør Kommuner

”Postkassen”  Amagerlandevej 71  2770 Kastrup

 torsdag d. 24. oktober kl. 14.00 på Postkassen

Vi får besøg af Michael Buksti, den ny formand for Parkinsonforeningen.    

Vi håber Lise vil komme og spille op til sang og vi regner med at holde lotteri med de flotte gevinster alle dage.

 

Husk hver onsdag kl. 13.00 er der Parkinson Ballroom Fitness på 1. Sal i Sundhedshuset.

Der bliver udsendt indbydelse med mere information ca. 14 dage før mødet.

 

Tilmelding udbedes til alle møder til:

Simon Dixon    tlf.: 5128 7999            simondixon272@gmail.com

God fornøjelse !

 

 

Der bliver udsendt indbydelse med mere information til hvert møde ca. 14 dage før. Tilmelding udbedes til
Simon Dixon Tlf.: 5128 7999 simondixon272@gmail.com

HUSK! med hensyn til forplejning skal der TILMELDES hver gang til Simon.

Bedste hilsner og på gensyn

P.b.v.                                                                                                    

Simon Dixon

Tlf.: 5128 7999

simondixon272@gmail.com

Udlån Parkinson Klub Amagerland har købt et PATH FINDER apparat og tilbyder hermed gratis udlån til andre klubber i Parkinsonforeningen. Interesserede kan henvende sig til Simon på mail simondixon272@gmail.com

For info. om apparatet se:https://www.walkwthpath.com iParkinson Nyt nr. 1 2018.