Parkinson Café Hvidovre

Lille Friheden – Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

Kontaktpersonerne i klubben er:

Birger T. Sørensen, tlf. 2926 8856,  mail btsgm@mail.dk.

Anne Møller, tlf., 2570 0201, mail, 1959alm@gmail.com

Annie Auhagen, tlf. 2348 8717, mail, a.j.auhagen@mail.tele.dk

Kirsten Thorsen, tlf. 3649 5921, mail, kogjthorsen@gmail.com

Velkommen til Parkinson café Hvidovre, som vi har valgt, at kalde den, blev stiftet i maj måned 2015.

Vi mødes en tirsdag i hver måned, og mødes som regel i Lille Friheden nr. 1., hvor vi inviterer gæster til at holde foredrag for os.

For at være med i caféen betaler medlemmer af Parkinsonforeningen 25 kr. for kaffe og brød, og ikke medlemmer betaler 35 kr.

OBS! Af hensyn til traktementet, beder vi jer fremover tilmelde jer til alle møderne. 
Tilmelding til: Birger Thybo Sørensen, tlf.: 2926 8856/ 4373 8856, btsgm@mail.dk Annie Auhagen,            tlf.: 2348 8717,     a.j.auhagen@mail.tele.dk

 Parkinson Café Hvidovre

Parkinson Café Hvidovre

PARKINSON CAFÉ HVIDOVRE

Lille Friheden – Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

HUSK Tilmelding til alle arrangementer senest fredag før mødet:
Birger Thybo Sørensen, tlf. 2926 8856 eller 4373 8856,
                                                      btsgm@mail.dk

Annie Auhagen, tlf 2348 8717, a.j.auhagen@mail.tele.dk

 

Rigtig god sommer, vi ses igen den 21. august

Kaffe, te, brød og vand kan stadig købes for 25 kr. for medlemmer af Parkinsonforeningen og 35 kr. for ikke-medlemmer.

HUSK Tilmelding til alle arrangementer senest fredag før mødet

PARKINSON CAFÉ HVIDOVRE

Lille Friheden – Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

 

Vi starter efterårets møder

 

tirsdag, den 21. august kl. 12.30 med en fællesfrokost i Café SUSET i Hvidovre havn. I får nærmere besked om arrangementet i løbet af juli måned. Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre

 

Tirsdag, den 18. september kl. 14-16 i Lille Friheden:

Vi får besøg af en ergoterapeut fra Hvidovre Kommune.

Tirsdag, den 16. oktober kl. 14-16 i Lille Friheden:
Cafémøde, hvor vi hygger.

Tirsdag, den 13. november kl. 14-16 i Lille Friheden:
Anja Olsen fra Forstadsmuseet holder foredrag om Hvidovre under besættelsen.

Kaffe, te, brød og vand koster 25 kr. for medlemmer af Parkinsonforeningen og 35 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding til:

Birger Thybo Sørensen,

tlf. 2926 8856 eller 4373 8856      btsgm@mail.dk

Annie Auhagen, tlf. 2348 8717, 3678 8714, a.j.auhagen@mail.tele.dk