Velkommen til Ballerupklubben.

Præstevænget 20, 2740 Ballerup

(Ældresagens lokaler)

 

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om måneden.

I Ballerupklubben prioriteres socialt samvær højt og vi forsøger, at danne trygge rammer for både spørgsmål og tanker.

Vi drøfter, hvad vi kan gøre for at gøre hverdagen lettere og hvilke tilbud, der findes hos diverse fysioterapeuter ect. Der hygges og snakkes over en kop kaffe, vi udveksler oplevelser og erfaringer med medicin, neurologer m.m.

Vi inviterer eksterne foredragsholdere til at holde indlæg på nogle af møderne.

En gang imellem tager vi også på udflugt.

 

Vi holder klubmøde én gang om måneden og altid en torsdag kl. 17.00 til 19.00.

(med mindre andet er angivet)

 

Du er altid velkommen i Ballerupklubben !

 

Med venlig hilsen

Erik Ziegler (klubleder) – tlf. 2173 5606 – erik@hizi.dk

Karen M. Christensen – tlf. 2921 6657 – karenmchr14@gmail.dk

Lis Johnson................ -  tlf. 2793 5030 - lis.johnson@mail.dk

Der afholdes ikke møder i juni, juli og august.

Alle medlemmer, der har ønsket tilknytning til Ballerupklubben, vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

 

Med venlig hilsen

Erik Ziegler

klubleder

BALLERUPKLUBBEN

Mødested: Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup

 BALLERUPKLUBBEN

Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup

 

Der afholdes ikke møder i juni, juli og august - på gensyn i september.

Alle klubbens medlemmer modtager reminder inden hvert møde.

 

Med venlig hilsen

Erik Ziegler, klubleder

Tlf.: 4497 9616  mobil 2173 5606       erik@hizi.dk

 

Medlemmer, der er bosiddende udenfor Storkøbenhavns kreds

De medlemmer af Ballerupklubben, der bor udenfor Storkøbenhavns kreds bedes kontakte landskontoret og bede om overflytning hertil.

Samtidig vil medlemmerne automatisk få tilsendt Medlemsinfo, så de kan følge med i, hvilke arrangementer, der foregår i samtlige af kredsens klubber. Ønsker I at deltage i et møde i anden klub end Ballerupklubben, kan I kontakte den, der forestår arrangementet og tilmelde jer.

 

Med venlig hilsen

Erik Ziegler, klubleder

Tlf.: 4497 9616       erik@hizi.dk