KLUB FURESØ

Skovgården 1 3500 Værløse

 

Arrangementet tilbyder kaffe og kage formedelst kr. 20,- som medbringes.
Tilmelding til Birgit: Via mail birgit@kjoller.dk  

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om

måneden og drøfter hvad vi kan gøre af tiltag for at lette hverdagens

problemer og udfordringer. Indtil videre har vi valgt den sidste mandag i

måneden kl: 10:00 – 1200. Vi har stor glæde af vores samvær, hvor vi også

udveksler erfaringer med medicin, medicinskift, neurologer og meget mere.

 

Mødedagene er altid sidste mandag i måneden.

Alle dage kl. 1000-1200

 

Mandag den 30. september starter vi op igen efter sommerferien. Vi fejrer klubbens 5 års fødselsdag med kaffe og lagkage. I den anledning koster kaffe og kage kr. 30,-

 

 

Mandag den 28. oktober får vi besøg af demenskoordinator Trine Oemann, som vil

fortælle om hendes virke som støtteperson og omsorgsgiver. Flere af emnerne indeholder

ligheder som er god info for os.

 

 

 

Jan skal deltage i et forskningsprojekt (3-årigt) for parkinsonramte, hvor pd erne skal deltage i forskningen sammen med forskere fra RUC. Jan er kommet i styregruppen. og vil godt holde et lille oplæg, når han ved noget mere.

 

 

 

 

 

Mandag den 25. november byder på julefrokost, med tilhørende juleplatte+drikkevarer og kaffe til Skovgårdens priser. Begrænset plads, så tilmelding er nødvendig. Der udsendes nærmere info når det bliver aktuelt.


 
 


Tilmelding til Birgit:  mail: birgit@kjoller.dk

Hilsen Leif Enevoldsen tlf.: 2291 0469

leif.nospam@enevoldsen.net