KLUB FURESØ

Skovgården 1 3500 Værløse

 

Arrangementet tilbyder kaffe og kage formedelst kr. 20,- som medbringes.
Tilmelding til Birgit: Via mail birgit@kjoller.dk  

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om

måneden og drøfter hvad vi kan gøre af tiltag for at lette hverdagens

problemer og udfordringer. Indtil videre har vi valgt den sidste mandag i

måneden kl: 10:00 – 1200. Vi har stor glæde af vores samvær, hvor vi også

udveksler erfaringer med medicin, medicinskift, neurologer og meget mere.

 

Mødedagene er altid sidste mandag i måneden.

Alle dage kl. 1000-1200

 

 

Jan skal deltage i et forskningsprojekt (3-årigt) for parkinsonramte, hvor pd erne skal deltage i forskningen sammen med forskere fra RUC. Jan er kommet i styregruppen. og vil godt holde et lille oplæg, når han ved noget mere.

   

Mandag den 27. januar er der et foredrag af Asger Mortensen fra Værløse apotek, emnet vil være omkring  apotekets dagligdag, og så vil han nok også pille lidt ved emner som kan være relevante for os.

 

Mandag den 24. februar er der gensyn med Karsten Ellemann. Denne gang bevæger Karsten sig ind på vores pressede sundhedssystem, og de udfordringer det kan medføre. Under foredraget bliver der plads til at stille spørgsmål, hvilket Karsten sætter meget stor pris på.

 

 

Tilmelding til Birgit:  mail: birgit@kjoller.dk

Hilsen Leif Enevoldsen tlf.: 2291 0469

leif.nospam@enevoldsen.net