KLUB FURESØ

Skovgården 1 3500 Værløse

 

Arrangementet tilbyder kaffe og kage formedelst kr. 20,- som medbringes.
Tilmelding til Birgit: Via mail birgit@kjoller.dk  

Vi er en gruppe parkinsonramte og pårørende, der mødes én gang om

måneden og drøfter hvad vi kan gøre af tiltag for at lette hverdagens

problemer og udfordringer. Indtil videre har vi valgt den sidste mandag i

måneden kl: 13:00 – 15:00. Vi har stor glæde af vores samvær, hvor vi også

udveksler erfaringer med medicin, medicinskift, neurologer og meget mere.

 

Mødedagene er altid sidste mandag i måneden.

Alle dage kl. 13.00-15.00
 
 


Tilmelding til Birgit:  mail: birgit@kjoller.dk

Hilsen Leif Enevoldsen tlf.: 2291 0469

leif.nospam@enevoldsen.net