Ishøjklubben                                                                              

Seniorlokalerne                                                          

Vejlebrovej 105 st., 2635 Ishøj

Vi mødes fredag i ulige uger kl. 13 – 15

 

Ishøjklubben        

Seniorlokalerne, Vejlebrovej 105 st., 2635 Ishøj

Vi mødes fredag i ulige uger  

 

Fredag den 11. oktober

 

Vi har bedt læge Rune Frandsen fra Dansk Center for søvn-

medicin om, at holde et foredrag om søvnproblemer i for-           

bindelse med Parkinson. Et problem alle parkinsonister og

pårørende kender til.

 

Fredag den 25. oktober

skal vi inspireres af chefsygeplejerske Ulla Buhl fra Parkin-

sonforeningen, hvor hun rådgiver medlemmer og fagpersoner.

Ulla har gennem sit arbejde en stor viden om sygdommen.           

Har I nogle spørgsmål, så send dem til os, og Ulla vil besvare dem.

 

Kaffe og brød koster kr. 20.00.

 

Venlig hilsen

Bodil, Jette og Silvano

 

Tilmelding til:

Jette og Silvano Campostrini    4037 0397     campost@ishoejby.dk

Bodil Klinke                            2642 4769     eogbklinke@hotmail.dk