Velkommen til Storkøbenhavns Kreds!

Formanden for kredsen hedder Inge Rasmussen.

Inge har været formand siden 2013 og aktivt medlem af Parkinsonforeningen siden kredsens opstart i 1987.

Parkinsonforeningen består af 15 kredse fordelt over hele landet.

Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal bestyrelsesmedlemmer.

Kredsbestyrelsen refererer til hovedbestyrelsen i Parkinsonforeningen, og hver kreds har en eller flere repræsentanter i hovedbestyrelsen.

Websitet repræsenterer Storkøbenhavns Kreds, der dækker det gamle Københavns Amt.

København og Frederiksberg har deres egen kredsbestyrelse og hører ikke under Storkøbenhavns Kreds.

Storkøbenhavns kreds har 1075 medlemmer og er dermed den største kreds i landet.

Kredsen varetager opgaver såsom arrangementer i form af stormøder, der dels omhandler den nyeste forskning indenfor parkinsonområdet, dels stormøder med fokus på sundhedsfaglige emner.

Med udgangspunkt i individuelle behov er kredsen arrangør for arrangementer for parkinsonramte og deres pårørende.

Under Storkøbenhavns Kreds er der oprettet et antal klubber og cafeer. Formålet er udveksling af erfaringer, netværksdannelse og socialt samvær for parkinsonramte og deres pårørende.

Du er velkommen til at kontakte kredsformand Inge Rasmussen eller en af kredsens andre kontaktpersoner, som du finder i menulinien

 

Parkinsonforeningen, Storkøbenhavns kreds.

Bestyrelsen.
 
Formand:

Inge Rasmussen

Lidsøvej 42

2730 Herlev

Tlf.: 4484 1218
       3072 0693

IRas@rasmussen.mail.dk

 

Næstformand:

Ulla Mikkelsen

Bredekærs Vænge 197

2635 Ishøj

Tlf.: 2714 3754

mik@ishoejby.dk

 

Kasserer:

Hanne Corneliussen

Bagsværd Hovedgade 163, 3,-1

2880 Bagsværd

Tlf.: 2615 7263

hcorneliussen@stageone.dk

 

Sekretær:

Lis Johnson

Lindeengen 149

2740 Skovlunde

Tlf.:  4484 0570

        2793 5030

lis.johnson@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bodil Klinke 

Ishøj Østergade 26,7.1

2635 Ishøj

Tlf.: 2642 4769

eogbklinke@hotmail.dk

 

Karen Medom Christensen

Korsagervej 1

2740 Skovlunde

Tlf.: 2921 6657

karenmchr14@gmail.com

 

Birger Thybo Sørensen

Dyringparken 116, 2. tv. 

2660, Brøndby Strand

Tlf.: 2926 8856

btsgm@mail.dk

 

Jeff Bjødstrup

Kærlundevej 13

2730 Herlev

Tlf.: 2785 9000

jeffbjodstrup@live.dk

 

Suppleanter:


Lotte Mengel

Pilehøjvej 19

2750 Ballerup

Tlf.: 4234 0193

ove.lotte@gmail.com

 

 

Lisbeth Wiggers-Ursin

Ingefærhaven 15, 2.tv

2730 Herlev

Tlf.: 2729 0872

lisbeth.pd@wiggers-ursin.com

 

 

 

 

 

 

 

henholdsvis under bestyrelse og under klubber.